Modernizacja obiektów zgodnie z harmonogramem i w bardzo dobrym tempie na terenie spółki Soda Polska CIECH S.A. w Inowrocławiu

Aktualności

Od marca 2014 roku kompleksowo realizujemy wykonanie fundamentowania w technologii jet grouting:

-  estakady Es-5 (podgrzew wody),

- filtra, komina, wentylatora,

- pompowni i chłodni wentylatorowych,

- pieca,

- estakady Es-2,

- estakady Es-4,

- estakady Es-6,

- estakady Es-7,

- estakady Es-8,

- zbiornika szlamu E1.10.10b

 

Przewidywany termin zakończenia całości prac to koniec stycznia 2016r.

 

powrót