Udział w konferencji "Geoinżynieria w Budownictwie” w dniach 8-9 listopada

Aktualności

W dniach 8-9 listopada w Sandomierzu odbyła się konferencja poświęcona tematyce geoinżynierii w budownictwie. Zorganizowana została przez Wydawnictwo Inżynieria a jej lokalizacja nie była przypadkowa. W 2010 roku przez Sandomierz przeszła kulminacyjna fala powodziowa, niszcząc ponad 800 budynków na powierzchni około 11 km². W związku  z tym, oprócz zagadnień inżynierii omówione zostały także kwestie osuwisk i działań im zapobiegających a w szczególności zabezpieczeń przeciwpowodziowych.

Podczas konferencji nasza firma omówiła problem stanu technicznego istniejących zabezpieczeń, przedstawiając swoją koncepcję ich renowacji. Profesor Zbigniew Sikora z Politechniki Gdańskiej przedstawił efektywne i ekonomiczne metody wzmacniania wałów przeciwpowodziowych na podstawie możliwości wykonawczych firm Polbud Pomorze Sp. z o.o. oraz TERRA-MIX Sp. z o.o.

Zaprezentowane rozwiązanie podkreśliło skuteczność połączenia technologii mikrowybuchów i zagęszczania impulsowego dla wzmocnienia tego typu konstrukcji geotechnicznych. Dodatkowymi zaletami są szybkie efekty wzmocnień oraz stosunkowo niskie koszty takiego rozwiązania.

Patronat nad Konferencją objęli:

  • Ministerstwo Infrastruktury,
  • Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
  • Jego Magnificencja prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak,
  • Rektor Politechniki Krakowskiej,
  • Jego Magnificencja prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś,
  • Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej,
  • Związek Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej,
  • Polski Komitet Geotechniki,
  • Burmistrz Miasta Sandomierza oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.
powrót