Polbud-Pomorze na konferencji Awarie budowlane (28.05.2011)

Aktualności

W dniach 24-27 maja 2011r. firma Polbud-Pomorze obecna była na XXV Jubileuszowej konferencji naukowo-technicznej pt.: „Awarie budowlane” w Międzyzdrojach. Patronat merytoryczny sprawował Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitet Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. 

W otoczeniu przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, ludzi świata nauki, praktyków, inżynierów i techników budownictwa promowaliśmy swoją działalność geotechniczną na stoisku firmowym, a także uczestniczyliśmy w obradach sesji plenarnych i problemowych. 

W tym roku odbyła się wyjątkowa sesja poświęcona tematyce powodzi w Polsce. Celem sesji było podjęcie dyskusji na temat stanu technicznego infrastruktury po powodziach, ale także strategii zapobiegających – co wzbudziło szczególne zainteresowanie. Wzięliśmy w niej udział, z uwagi na fakt prowadzenia przez Polbud-Pomorze działań na rzecz renowacji wałów przeciwpowodziowych. Pod nadzorem Katedry Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego Politechniki Gdańskiej opracowaliśmy, wspólnie ze współpracującymi przedsiębiorstwami, metodę usuwania przyczyn przerywania wałów – wysoką nasiąkliwość i występowanie kawern w korpusie konstrukcji. 

Podczas pozostałych sesji, szczegółowo omówione zostały awarie geotechniczne na konkretnych przykładach. Tematy wystąpień koncentrowały się m. in. na awariach: obwałowań pola refulacyjnego podczas konsolidacji torfów, posadowień na nienośnym podłożu, linii elektroenergetycznych spowodowanych osuwiskami, a także spowodowanych oddziaływaniem eksploatacji górniczych. 

Podczas obrad podjęto także m.in. dyskusje na tematy konstrukcji żelbetowych, konstrukcji stalowych, konstrukcji mostowych, materiałowych aspektów awarii, uszkodzeń i napraw, diagnostyki w ocenie bezpieczeństwa konstrukcji oraz budownictwa ogólnego.

powrót