Budowa A4 odcinek Rzeszów-Jarosław

Aktualności

W styczniu ruszyły prace nad wzmocnieniem podłoża pod autostradę A4 na odcinku Rzeszów- Jarosław, włączając w to węzeł Rzeszów Wschód i Wierzbna.

Polbud-Pomorze zrealizuje wzmocnienie podłoża pod obiekty mostowe w technologii jet grouting o łącznej ilości ponad 70 km bieżących kolumn oraz w podobnym zakresie (ponad 70 kmb kolumn) w technologii wgłębnego mieszania gruntu (DSM). Ponadto jesteśmy odpowiedzialni za konstrukcję dróg technologicznych i serwisowych oraz położenie materacy zbrojonych geosyntetykami pod nasypy drogowe. 

Opisane prace odbywają się na najdłuższym obecnie realizowanym odcinku autostrady o długości 48 km. Polbud-Pomorze jest na nim wiodącym podwykonawcą zajmującym się wzmocnieniem podłoża gruntowego. Koniec zaplanowanych prac wzmocnieniowych przewiduje się na lipiec 2011r. 

Głównym wykonawcą budowy jest konsorcjum Polimex – Mostostal S.A. i Doprastav a.s.

powrót