Test kompleksowej technologii renowacji wałów

Aktualności

9 września 2010 r. na nieczynnym wale między Giemlicami a Steblewem koło Pruszcza Gdańskiego odbył się test najnowszego rozwiązania technologicznego zapewniającego kompleksową renowację wałów przeciwpowodziowych. 

Zorganizowały go trzy firmy: Polbud-Pomorze Sp. z o.o., TERRA-MIX Sp. z o.o. oraz UTEX-CENTRUM Sp. z o.o. pod opieką naukową Katedry Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej oraz przy współpracy z Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego i wsparciu Wojewody Pomorskiego Romana Zaborowskiego.  

Prace poprzedzone były badaniami podłoża gruntowego wykonanymi przez specjalistów geotechników z Politechniki Gdańskiej. Stwierdzono, że korpus wału zbudowany jest z luźnych piasków, ale także z plastycznych glin, natomiast badania u podstawy wału wykazały słabe grunty organiczne. 

Test był podsumowaniem prac, będących odpowiedzią naszych przedsiębiorstw i placówek naukowych na katastrofalne skutki zeszłorocznej powodzi. Wiele zniszczeń było wówczas spowodowanych przerywanymi wałami przeciwpowodziowymi. Postanowiliśmy pochylić się nad tym problemem i znaleźć optymalne rozwiązanie, pozwalające uchronić przed tego typu zdarzeniami. 

Okazało się, że głównym problemem jest niestateczność i nasiąkliwość wałów. Dlatego postanowiliśmy zastosować kolejno po sobie 3 technologie, mikrowybuchy (DDR), impulsowe zagęszczanie i konstrukcję przesłony przeciwfiltracyjnej. Działanie takie zagwarantuje stateczność wału u podstawy, dobre jego zagęszczenie w nawodnionych i nie nawodnionych strefach korpusu, oraz zapewni jego nieprzepuszczalność. Test potwierdził słuszność naszych założeń i mamy nadzieję, że w przyszłości przełoży się to na realną naprawę wałów przeciwpowodziowych w Polsce i zapobiegnie ludzkim dramatom.

Prace poprzedzone były badaniami podłoża gruntowego wykonanymi przez specjalistów geotechników z Politechniki Gdańskiej. Stwierdzono, że korpus wału zbudowany jest z luźnych piasków, ale także z plastycznych glin, natomiast badania u podstawy wału wykazały słabe grunty organiczne. 

Test był podsumowaniem prac, będących odpowiedzią naszych przedsiębiorstw i placówek naukowych na katastrofalne skutki zeszłorocznej powodzi. Wiele zniszczeń było wówczas spowodowanych przerywanymi wałami przeciwpowodziowymi. Postanowiliśmy pochylić się nad tym problemem i znaleźć optymalne rozwiązanie, pozwalające uchronić przed tego typu zdarzeniami. 

Okazało się, że głównym problemem jest niestateczność i nasiąkliwość wałów. Dlatego postanowiliśmy zastosować kolejno po sobie 3 technologie, mikrowybuchy (DDR), impulsowe zagęszczanie i konstrukcję przesłony przeciwfiltracyjnej. Działanie takie zagwarantuje stateczność wału u podstawy, dobre jego zagęszczenie w nawodnionych i nie nawodnionych strefach korpusu, oraz zapewni jego nieprzepuszczalność. Test potwierdził słuszność naszych założeń i mamy nadzieję, że w przyszłości przełoży się to na realną naprawę wałów przeciwpowodziowych w Polsce i zapobiegnie ludzkim dramatom.

powrót