Mikrowybuchy (DDR) w Kwidzynie

Aktualności

Już od listopada zeszłego roku realizujemy projekt wzmocnienia podłoża gruntowego na dojeździe do mostu przez rzekę Wisłę w Kwidzynie. Zakłada on wzmocnienie ponad 4-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 90 w obrębie terenów akumulacyjnych rzeki Wisły, gdzie w podłożu przeważają nawodnione torfy i namuły o średniej miąższości 8,0 m.

Ze względu na słabe parametry wytrzymałościowe gruntów i duży zakres prac zaprojektowaliśmy wzmocnienie w postaci technologii łączonej – mikrowybuchów (DDR) i kolumn wymiany dynamicznej (DR). Równoczesne zastosowanie tych dwóch technologii eliminuje konieczność wykonywania nasypów przeciążających, co ma olbrzymie znaczenie dla tempa realizacji inwestycji. Przewiduje się wykonanie łącznie ponad 40 000 mb otworów strzałowych oraz ponad 28 000 mb kolumn wymiany dynamicznej (DR).

Generalnym wykonawcą jest firma Budimex S.A.Budowa A4 odcinek Rzeszów-Jarosław

powrót