Badania

Oferta » Badania

Polbud – Pomorze oferuje kompleksowe badania geotechniczne i geologiczne podłoża gruntowego. Dostarczamy opracowane wyniki badań i określamy wytyczne do projektowania. Współpracujemy z Politechniką Gdańską, Politechniką Śląską oraz Uniwersytetem Rolniczym w Poznaniu.

Jako jedyni w Polsce dysponujemy nowoczesną, sondą statyczną ze stożkiem sejsmicznym.

Zapewniamy:

  • sondowania sondą wciskaną: CPT, CPTU oraz SCPTU (ze stożkiem sejsmicznym),
  • wiercenia rdzeniowe pali,
  • badania nośności pali.