Jet grouting

Oferta » Technologie » Jet grouting

Jet grouting ma bardzo szerokie zastosowanie. Służy do wzmacniania podłoża, posadowienia obiektów budowlanych, wykonywania przesłon uszczelniających, podchwyceń fundamentów, palisad oraz zabezpieczeń skarp i zboczy. Cechuje ją uniwersalność użycia – nadaje się do prac na terenach zurbanizowanych, w budynkach, a także pod obiektami kolejowymi i drogowymi.

Technologia polega na mieszaniu gruntu z zaczynem stabilizującym, wtłaczanym strumieniowo pod wysokim ciśnieniem. Po związaniu wymieszanego z gruntem spoiwa powstaje ściana lub cylindryczna kolumna. Proces rozpoczyna się od wywiercenia otworu za pomocą żerdzi wyposażonej w dysze iniekcyjne. Po osiągnięciu w gruncie założonej głębokości żerdź jest podnoszona w trybie rotacyjnym z jednoczesną iniekcją zaczynu podawanego pod wysokim ciśnieniem. Zaczyn zmieszany w ten sposób z gruntem tworzy wytrzymałą i szczelną strukturę cementowo-gruntową. Elementy iniekcyjne mogą być wykonywane pod różnym kątem i w różnych konfiguracjach, jak płyty czy palisady.


    

Zalety metody:

Szybkość

  • szybkie tempo realizacji wykonywanych prac

Uniwersalność

  • możliwość formowania pionowych, ukośnych i poziomych elementów iniekcyjnych o złożonych przekrojach i różnych długościach

  • możliwość realizacji w gruntach, gdzie występują przeszkody takie jak: stare fundamenty, gruz, głazy i rumosz skalny

  • możliwość wzmacniania istniejących fundamentów i placów wykonanych z płyt żelbetowych (płyty lotnisk, nabrzeża itp.) bez konieczności ich demontażu

  • duża wytrzymałość na ściskanie elementów cementowo-gruntowych

Bezpieczeństwo dla otoczenia

  • jednolitość struktury i trwała obojętność chemiczna ośrodka cementowo-gruntowego

  • nie powoduje degradacji podłoża oraz skażenia wód gruntowych