Mikrowybuchy (DDR, DDC)

Oferta » Technologie » Mikrowybuchy (DDR, DDC)

Technologię mikrowybuchów stosuje się przy budowie dróg, obiektów przemysłowych, lotnisk, portów, falochronów oraz do rekonstrukcji wałów przeciwpowodziowych i innych budowli. Pozwala ona na wzmocnienie słabego podłoża gruntowego o dużej objętości, w krótkim czasie a ponadto gwarantuje uzyskanie bardzo dobrych parametrów wytrzymałościowych gruntu.

Technologia mikrowybuchów opiera się na wykorzystaniu energii powstałej w efekcie eksplozji niedużych ładunków wybuchowych, które są umieszczane na powierzchni, wewnątrz podłoża gruntowego lub też nad dnem zbiornika wodnego.

  


    

 

    
 

Wzmacnianie luźnych gruntów niespoistych

DDC - Deep Dynamic Compaction

 

Mikrowybuchy powodują wzrost zagęszczenia nawodnionego, niespoistego podłoża gruntowego. Dzięki przyrostowi ciśnienia wody w porach gruntu rozrywana jest dotychczasowa struktura podłoża i po jego chwilowym upłynnieniu cząstki układają się w bardziej zagęszczonej konfiguracji. Technologia ta pozwala doskonale zagęścić nawodnione luźne piaski na lądzie i pod wodą.

 

Wzmacnianie nawodnionych gruntów organicznych

DDR – Deep Dynamic Replacement

 

Mikrowybuchy umożliwiają znaczne przyspieszenie konsolidacji gruntu poprzez uformowanie kolumn piaskowych, które pełnią rolę drenów i jednocześnie wzmacniają podłoże gruntowe. Ładunki umieszczane są w otworach wiertniczych, a następnie detonowane w kilku seriach w określonej kolejności. Dodatkowa warstwa materiału niespoistego pochodząca z platformy roboczej (np. piasku) po eksplozji chwilowo upłynnia się wypełniając gruntem powstałą kawernę (pustkę w podłożu). W efekcie powstaje kolumna piaskowa o dużej średnicy – nawet do 2 m.

 

Bezpieczeństwo

Technologia mikrowybuchów nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dla pobliskich budowli przy założeniu, że proces wzmacniania podłoża gruntowego jest odpowiednio zaprojektowany, starannie realizowany przez doświadczonych wykonawców oraz zachowana zostaje właściwa odległość od miejsca eksplozji (30-50 m).

 

Zalety:

Wydajność:

  • wzmacnianie podłoża gruntowego o objętości do 10 000 000 m3 miesięcznie

  • redukcja osiadań podłoża gruntowego powstałych w wyniku obciążeń eksploatacyjnych do znacznie niższego poziomu niż założony przez polskie i zagraniczne normy budowlane

  • brak ograniczeń głębokości wzmocnienia

Skuteczność:

  • uzyskiwanie wysokich wartości parametrów wytrzymałościowych podłoża gruntowego

  • stała kontrola procesu wzmacniania podłoża

Szybkość:

  • znacznie szybsza konsolidacja podłoża gruntowego niż w przypadku innych technologii wzmocnień

Oszczędność:

  • niskie koszty wykonania w stosunku do innych metod wzmacniania podłoża gruntowego