Pale przemieszczeniowe

Oferta » Technologie » Pale przemieszczeniowe

Pale przemieszczeniowe (wykonywane przy pomocy świdra) są wykorzystywane do posadowienia pośredniego budynków i obiektów inżynierskich.

Stosowane są we wszystkich rodzajach gruntów.

Technologia polega na nieudarowym formowaniu pali żelbetowych w gruncie bez wypływu urobku z wnętrza gruntu. Specjalnie skonstruowany świder rozpycha grunt na boki i dogęszcza go na granicy pobocznicy pala zarówno podczas pogrążania jak i wycofywania świdra. W pierwszej fazie formowania kolumny wykonuje się odwiert. Następnie podnosi się świder, jednocześnie podając beton pod ciśnieniem, po czym wprowadza się zbrojenie.

Efekt

  • Pale o średnicy od 0,4 do 0,8 m.
  • Długość pala do 20 m.
  • Pale o dużej nośności.

 

pale-przemieszczeniowe
Proces formowania pala przemieszczeniowego