Pipe roofing

Oferta » Technologie » Pipe roofing

PIPE ROOFING – bezwykopowa metoda wykonywania tuneli i przejść podziemnych

Technologia polega na wykonaniu obudowy złożonej z szeregu stalowych rur przeciskowych o średnicy od 500 do 1000 mm połączonych ze sobą stalowymi zamkami. Rury zostają następnie zaślepione i zabetonowane. Stworzone w ten sposób podparcie pozwala w kolejnym etapie na jednoczesne drążenie tunelu i montaż obwodowych stalowych ram stężających. Ramy rozpierają ściany obudowy, co zapobiega zmianie kształtu przekroju poprzecznego całej konstrukcji. Po tak wykonanym zabezpieczeniu można przejść do konstrukcji żelbetowego rygla dolnego, ścian bocznych i rygla górnego. Po osiągnięciu pełnej wytrzymałości konstrukcja żelbetowa przejmuje na siebie wszystkie obciążenia.

Zalety:

  • utrzymanie ruchu samochodowego lub kolejowego nad konstruowanym tunelem

  • możliwość wykonania dowolnego kształtu tuneli lub przejść podziemnych (okrągłe, prostokątne, łukowe) oraz uzyskania dowolnych parametrów (szerokości, wysokości i długości)

  • możliwość stosowania w przypadku nowo budowanych przejść, jak również do renowacji starych obiektów

  • możliwość realizacji zadań w złożonych warunkach geotechnicznych (np. przy wysokim poziomie zwierciadła wód gruntowych lub nienośnych gruntach, jak torfy i gytie)