Realizacje

MIKROWYBUCHY (DDR, DDC)

Termin realizacji

Nazwa obiektu

Lokalizacja

Charakterystyka techniczna robót

Zakres
wykonanych
robót

Zamawiający

09.2002
12.2003

Budowa autostrady A4 Węzeł Wirek do Węzła Batorego

Ruda Śląska

Wykonanie wzmocnienia podłoża pod nasypy drogowe metodą mikrowybuchów

75 000 m3

PRInż. S.A. Holding Katowice

02.08.2002
30.09.2002

Droga dojazdowa do mostu przez rzeką Elbląg w Elblągu

Elbląg

Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego metodą mikrowybuchów pod nasyp drogi dojazdowej do mostu przez rzekę Elbląg

222 185 m2

GPRD Skanska S.A.

22.07.2004
30.09.2004

Węzeł drogowy Elbląg

Elbląg

Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego metodą mikrowybuchów pod węzeł drogowy Elbląg - Wschód

10 974 m2

GPRD Skanska S.A.

10.05.2005
30.06.2005

Budowa autostrady A2 Odcinek Wartkowice - Emilia

Wartkowice

Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego metodą mikrowybuchów

66 000 m3

Budimex-Dromex  S.A. Warszawa

15.09.2004
30.10.2005

Budowa autostrady A2 Odcinek Koło - Dąbie

Kościelec

Wykonanie wzmocnienia podłoża metodą mikrowybuchów

1 403 000 m3

STRABAG Warszawa

11.11.2005
01.12.2005

Budowa obwodnicy Sulechowa

Sulechów / Zielona Góra

Wykonanie wzmocnienia podłoża metodą mikrowybuchów

46 313 m3

STRABAG Warszawa

05. 2006
12.2006

Obwodnica miasta Lubsko

Lubsko

Wykonanie wzmocnienia podłoża metodą mikrowybuchów, kolumny wbijane

10 815 m2

PRD Lubartów

08.10. 2007
30.10.2008

Mała obwodnica Gostynina

Gostynin

Wzmocnienie podłoża metodą mikrowybuchów i kolumn wbijanych. Wykonanie geomateraca - 5 978 m2

11 957 m2

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

06. 2008
07.2008

Droga krajowa nr 16 Olsztyn-Barczewo

Barczewo

Wykonanie wzmocnienia podłoża metodą mikrowybuchów i kolumn wbijanych

1 225 m2

Warmińsko-Mazurskie Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.

2009

Budowa obwodnicy Babimostu

Babimost

Wzmocnienie podłoża metodą mikrowybuchów

34 460 m3

PRD Lubartów S.A.

2011

Budowa mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna

Kwidzyn

Wzmocnienie podłoża metodą mikrowybuchów oraz metodą wymiany dynamicznej

29 072 mb

17 037 mb

 

Budimex S.A.

22.08.2011
04.12.2011

Połączenie dróg krajowych -Trasa Sucharskiego w Gdańsku. Zadanie II. Odcinek Węzeł Wosia Budzysza -Węzeł Ku Ujściu

Gdańsk

Wzmocnienie podłoża metodą mikrowybuchów

10 116 m2

Skanska S.A.

2011 - 2012

Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego. Zadanie I. Odcinek Obwodnica Południowa Gdańska - Węzeł Elbląska

Gdańsk

Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego metodą mikrowybuchów.

43 740 mb

Budimex S.A.

2012

Modernizacja linii kolejowej nr 358 na odc. Zbąszynek - Czerwieńsk

Czerwieńsk

Wzmocnienie podłoża metodą mikrowybuchów.

270 mb

PRKiI S.A.

DYNAMICZNA WYMIANA GRUNTU (DR)

Termin realizacji

Nazwa obiektu

Lokalizacja

Charakterystyka techniczna robót

Zakres
wykonanych
robót

Zamawiający

09.2002
12.2003

Budowa A4 Węzeł Wirek do Węzła Batorego

Ruda Śląska

Wykonanie przepustów autostradowych - kolumny wbijane

3 700 m3

PRInż. S.A. Holding Katowice

30.07.2004
01.09.2004

Centrum Handlowe Tesco Kalisz

Kalisz

Wzmocnienie podłoża gruntowego za pomocą zagęszczania dynamicznego

10 277 m2

Budimex-Dromex S.A. Warszawa

15.09.2004
20.03.2005

Budowa autostrady A2 Odcinek Koło - Dąbie

Kościelec

Wykonanie kolumn wbijanych w gruntach nienośnych

8 263 mb

STRABAG Warszawa

01.09.2005
22.11.2005

Budowa Obwodnicy Miasta Dobrodzień na odcinku Kłodzko - Szczekociny

Dobrodzień

Wykonanie wzmocnienia podłoża za pomocą kolumn wbijanych

25 000 m3

Budimex-Dromex S.A. Warszawa

10.10.2005
20.12.2005

Budowa obwodnicy miasta Sulechów

Sulechów /
Zielona Góra

Wykonanie wzmocnienia podłoża za pomocą kolumn wbijanych

34 712 m3

STRABAG Warszawa

2006

Przejście graniczne Świnoujście-Garz

Świnoujście

Wykonanie wzmocnienia podłoża za pomocą kolumn wbijanych

60 000 m3

Polimex-Mostostal Siedlce S.A.

2006

Trasa Siekierkowska w Warszawie

Warszawa

Wykonanie wzmocnienia podłoża za pomocą kolumn wbijanych

15 104 m2

Budimex-Dromex S.A. Warszawa

2006

Obwodnica miasta Lubsko

Lubsko

Wykonanie wzmocnienia podłoża za pomocą kolumn wbijanych

16 151 m2

PRD Lubartów

21.08.2006
31.07.2007

Zakład montażu samochodów ciężarowych MAN w Niepołomicach

Niepołomice
k. Krakowa

Wykonanie wzmocnienia podłoża za pomocą kolumn wbijanych

11 000 mb

Bilfinger Berger Building Polska Sp. z o.o. Warszawa

05.04.2007
30.04.2008

Budowa Autostrady płatnej A1 odcinek węzeł Sośnica - węzeł Bełk

Knurów

Wzmocnienie podłoża kolumnami wbijanymi
Wzmocnienie podłoża gruntowego za pomocą zagęszczania dynamicznego

32 968 mb

3 864 m2

J&P AVAX S.A. Warszawa

20.09.2007
30.04.2008

Budowa Autostrady A4 węzeł Wielicka - węzeł Szarów

Kraków

Wykonanie wzmocnienia podłoża za pomocą kolumn wbijanych

19 794 mb

Dragados S.A. Warszawa

09.2007
04.2008

Autostrada A1 Węzeł Warlubie

Warlubie

Wykonanie wzmocnienia podłoża za pomocą kolumn wbijanych

3 080 mb

Skanska S.A. Warszawa

09.2008

Węzeł betoniarski Alstal Budownictwo

Inowrocław

Wzmocnienie podłoża pod fundamenty metodą kolumn wbijanych

100 mb

Alstal Budownictwo Inowrocław

08.10.2007
30.10.2008

Budowa małej obwodnicy m. Gostynina Etap I (z tunelem) oraz Etap Ia

Gostynin

Wykonanie wzmocnienia podłoża za pomocą kolumn wbijanych

4 595 mb

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

05.05.2008
30.04.2009

Budowa Autostrady płatnej A1 od węzła „Świerklany” do granicy państwa z Republiką Czeską w Gorzyczkach

Gorzyczki
-Świerklany

Wzmocnienie podłoża kolumnami wbijanymi
Wzmocnienie podłoża gruntowego za pomocą zagęszczania dynamicznego

8 746 mb

24 052 m2

Alpine Bau GmbH Warszawa

03.2010
06.2010

Budowa II etapu trasy komunikacyjnej Nowe Zawady w Poznaniu, odcinek od ronda Śródka do skrzyżowania ul. Prymasa A. Hlonda

Poznań

Wykonanie wzmocnienia podłoża pod drogę za pomocą zagęszczania dynamicznego oraz kolumn wbijanych wraz z geomateracem

4 497 m22

10 506 m22

Pol-Dróg Sp. z o.o. Piła

09.2010

Budowa Stacji Kontroli Pojazdów wraz z myjnią

Ruda Śląska

Wykonanie wzmocnienia podłoża kolumnami wbijanymi Ø 1200 mm oraz zagęszczenie dynamiczne

1 364 m2

Orlen Budonaft
Sp. z o.o.
Janstal

09.09.2010
17.09.2010

Hala produkcyjna z zapleczem socjalnym

Ruda Śląska

Wzmocnienie podłoża gruntowego pod fundamenty i posadzkę hali produkcyjnej

1 200 m2

Jam-Stal Sp. z o.o.

07.12.2009
26.11.2010

Budowa odcinka autostrady A1 odcinek węzeł Sośnica do węzła Maciejów (z węzłem)

Sośnica - Maciejów

Kolumny wbijane z platformami roboczymi
Zagęszczanie dynamiczne
Wykonanie zalądowania
Wzmocnienie podłoża kolumnami wbijanymi
Wykonanie wzmocnienia podstawy nasypu geomateracami


31 754 m2
59 602 m3

34 488 mb
187 551 m3

Polimex-Mostostal S.A.

06.2010
11.2010

Budowa autostrady A1 Piekary Śląskie (bez węzła) - Maciejów (bez węzła)

Piekary Śl.-Maciejów

Wykonanie kolumn wbijanych:
Sekcja II -
km 498+589 do 498+818

Sekcja IV -
km 507+507,33 do 507+606,92
km 507+974,21 do 508+259,39


9 567 mb


2 148 mb
14 472 mb

Dragados S.A.

16.08.2010
30.04.2011

Budowa północnej obwodnicy miasta Gostynina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 265

Gostynin

Wykonanie wzmocnienia gruntu słabonośnego metodą kolumn wbijanych (Ø 1800 mm)

1 520 mb

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich Warszawa

03.2011
04.2011

Budowa Parku Wodno Pływackiego Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego w Dolinie Kłodnicy w Rudzie Śląskiej

Ruda Śląska

Wykonanie wzmocnień podłoża za pomocą kolumn wbijanych (Ø 1800 mm)

1 125 mb

Polimex-Mostostal S.A.

02.2010
05.2011

Autostrada A4 odcinek Szarów
-Brzesko

Szarów
-Brzesko

Wykonanie kolumn wbijanych
Wykonanie załadowania

47 266 mb
92 159 m3

Polimex-Mostostal S.A.

2011

Budowa mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna

Kwidzyn

Wzmocnienie podłoża metodą mikrowybuchów oraz metodą wymiany dynamicznej

29 072 mb
17 037 mb

Budimex S.A.

2012

Modernizacja linii kolejowej nr 358 na odc. Zbąszynek - Czerwieńsk

Czerwieńsk

Wzmocnienie podłoża za pomocą kolumn wbijanych

1 359 mb

PRKiI S.A.

2013

Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie

Jastrzębie Zdrój

Konsolidacja dynamiczna

 

Wymiana gruntu (kolumny kamienne)

55 900 m2

 

14 700 m2

M-SILNICE a.s.

2011-2014

Budowa autostrady A4, odcinek Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschodni) - Jarosław (węzeł Wierzbna)

Rzeszów

Wymiana gruntu w technologii dynamicznej kolumnami żwirowymi

153 081 m3

Polimex - Mostostal S.A. - Doprastav a.s.

JET GROUTING

Termin realizacji

Nazwa obiektu

Lokalizacja

Charakterystyka techniczna robót

Zakres
wykonanych
robót

Zamawiający

07.2000
08.2000

Centralna Oczyszczalnia Ścieków dla m. Poznań

Poznań

Wykonanie kolumn jet grouting Ø 1200 mm

450 mb  

HYDROBUDOWA 9

04.2001

Przepompownia Ropy i Paliw

Góra koło Inowrocławia

Wykonanie kolumn jet grouting pod stopy i fundamenty pomp Ø 800 mm

480 mb

INTECH-METAL
Sp. z o.o

07.2001
08.2001

Budynek mieszkalny przy ul. Bóżniczej

Poznań

Wykonanie kolumn jet grouting pod fundamenty budynku Ø 600 mm

1400 mb  

HYDROBUDOWA 9 Poznań

09.2001

Most na rzece Łynie

Dobre Miasto

Wzmocnienie przyczółków i filaru mostu zabytkowego, pale jet grouting Ø 600 mm

285 mb

Heilit+Woerner Budowlana Sp. z o.o. Warszawa

10.2001

Wiadukt w Bytowie

Bytów

Wykonanie przegrody przeciwfiltracyjnej (uszczelnienie przyczółków) wiaduktu kolejowego z pali jet grouting o szerokości 100 cm i przyczółków wiaduktu

2 050 m3

Mosty Płock S.A.
Oddz. Gdańsk

01.2002

Inowrocławskie Zakłady Chemiczne

Inowrocław

Wykonanie kolumn jet grouting o nośności 150 t. pod konstrukcję nośną instalacji podziarna

195 m3

Inowrocław Zakłady Chemiczne Soda Mątwy S.A.

09.2002
12.2003

Budowa A4 Węzeł Wirek do Węzła Batorego

Ruda Śląska

Wykonanie wzmocnienia podłoża pod nasypy drogowe i wiadukty autostradowe kolumnami jet grouting Ø 600mm i 800mm w tym 11933 mb pali zbrojonych kształtownikiem HEB 200 do głębokości 20 m

43 326 mb

PRInż. S.A. Holding Katowice

16.08.2004
10.10.2004

Zielona Góra

Zielona Góra

Wykonanie zabezpieczenia ścian wykopu metodą kolumn jet grouting

3 900 mb

Budimex-Dromex
S.A. Warszawa

01.07.2004
15.07.2005

Trasa tranzytowa we Włocławku -
budowa Alei Królowej Jadwigi

Włocławek

Wzmocnienie podłoża gruntowego pod tunelem C-1 i C-2 kolumnami jet grouting Ø 800 mm

3 799 mb

Necso Entrecanales Cubiertas S.A.
Warszawa

01.09.2005
22.11.2005

Obwodnica Dobrodzień

Dobrodzień

Wzmocnienie podłoża za pomocą kolumn jet grouting

740 mb

Budimex-Dromex
S.A. Warszawa

2006

Budynek przy ulicy Półwiejskiej

Poznań

Wzmocnienie podłoża za pomocą kolumn jet grouting

615 mb

Pekabud-Morasko Sp. z o.o. Poznań

2006

Most w Krośnie

Orneta

Wzmocnienie podłoża za pomocą kolumn jet grouting

4 856 m3

STRABAG
Warszawa

07. 2006
08.2006

Przebudowa mostu przez rzekę Szkotówkę w km 7+836 drogi wojewódzkiej nr 545 Działdowo-Jedwabno k. Krasnołęki

Krasnołąka

Wzmocnienie przyczółków mostu za pomocą kolumn jet grouting

130 mb

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg, Mostów i Robót Inż. „BUDROMOST” Sp. z o.o.

2006

Wiadukt Dolna Wilda

Poznań

Wzmocnienie podłoża za pomocą kolumn jet grouting

115 mb

Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych S.A. POZNAŃ

08.2006
07.2007

Zakład montażu samochodów ciężarowych MAN w Niepołomicach

Niepołomice

Wykonanie sondowań CPT i CPTU projekt i realizacja wzmocnienia podłoża gruntowego za pomocą kolumn jet grouting.
Wykonanie materacy geosyntetycznych i nasypów pod układ drogowy

4 800 mb

110 000 m2

Bilfinger Berger Infrastruktura Sp. z o.o. Warszawa

10. 2006
12.2006

Biblioteka Miejska w Gorzowie Wlkp.

Gorzów Wlkp.

Wzmocnienie podłoża za pomocą kolumn jet grouting wraz z próbnymi obciążeniami

1 753 mb

Skanska S.A.
Warszawa

12.06.2006
06.01.2007

Zakłady Chemiczne w Inowrocławiu

Inowrocław

Wzmocnienie podłoża gruntowego kolumnami w technologii jet grouting

1 136 mb

Inowrocław Zakłady Chemiczne Soda Mątwy S.A.

2007

Budynek przy ul. Grobla

Poznań

Wzmocnienie podłoża kolumnami w technologii jet grouting

130 m3

Pekabud-Morasko
Sp. z o.o. Poznań

2007

Budynek przy ul. Warszawskiej

Poznań

Wzmocnienie podłoża kolumnami w technologii jet grouting

145 m3

P.W. RAWBUD
Sp. z o.o.

04.2007
02.2008

Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągu dróg krajowych nr 5 i 11 w Poznaniu Wiadukt Franowo

Poznań

Wzmocnienie podłoża pod stopy fundamentowe podpór wiaduktu Franowo kolumnami w technologii jet grouting

8 000 mb

rzedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR
Sp. z o.o. Zawiercie

2007

Hala magazynowa ul. Karpia

Poznań

Wzmocnienie podłoża kolumnami w technologii jet grouting

95 m3

STAL-TECH
Sp. z o.o.

2007

Pompownia Grabów

Szczecin

Wzmocnienie podłoża kolumnami w technologii jet grouting

109 m3

HYDROBUDOWA 9

2007

ul. Północna

Poznań

Kolumny w technologii jet grouting

282 m3

HYDROBUDOWA 9

05.2007

Odtworzenie zabezpieczenia skarpy wzdłuż ul. Tetmajera w Gdańsku

Gdańsk

Wzmocnienie osuwiska kolumnami w technologii jet grouting

214 mb

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT

05.2007

ul. Za Groblą 3/4

Poznań

Wzmocnienie podłoża pod fundamenty budynku kolumnami jet grouting

1 750 mb

Fernandes & Soares Polska Sp. z o.o. Warszawa

2007

Budynek centrum handlowego ALFA ul. Świętojańska

Białystok

Wzmocnienie podłoża pod fundament zabytkowej fabryki Biruna dla potrzeb budowy C.H.ALFA kolumnami w technologii jet grouting

720 mb

A-JWK Management Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna Gdańsk

07. 2007
09.2007

Rafineria Gdańska „LOTOS”

Gdańsk

Wzmocnienie fundamentów kolumnami w technologii jet grouting zbrojonych rurą stalową

1 396 mb

PRZEMBUD GDAŃSK S.A.

10.2007

Zachodnia nitka wiaduktu Górczyńskiego w ciągu drogi krajowej nr 5

Poznań

Wzmocnienie podłoża pod podpory wiaduktu kolumnami jet grouting zbrojone HEB 200

280 mb

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR
Sp. z o.o. Zawiercie

06.2007
09.2008

Modernizacja Poznańskiego Węzła Kolejowego - Linia Kolejowa E20

Swarzędz

Wykonanie kompleksowe ekranów akustycznych na stacji Swarzędz z łukiem wjazdowym
Wzmocnienie podłoża kolumnami jet grouting

2 200 mb

FEROCO S.A. Poznań

01-04.2008

Budowa budynku apartamentowo-usługowego „Willa Wierzbowa II”

Poznań

Wzmocnienie fundamentów budynku w technologii kolumn jet grouting

1 400 mb

Fernandes & Soares Polska Sp. z o.o. Warszawa

04.2008

Inowrocławskie Zakłady Chemiczne

Inowrocław

Wzmocnienie fundamentów kolumnami w technologii jet-grouting, zbrojonymi HEA 140

154 mb

ALSTAL Budownictwo Inowrocław

04.2008
07.2008

Budowa budynku apartamentowo -usługowego przy ul. Grobla Św. Jerzego w Elblągu

Elbląg

Zabezpieczenie ścian wykopu oraz posadowienia budynku mieszkalno-usługowego w technologii jet grouting częściowo zbrojone HEB 200

1 329 mb

Consoil Project
Sp. z o.o. Poznań

05.2008
06.2008

Przebudowa przepustu w km 336+488 w ciągu drogi krajowej nr 10 Toruń - Blinno

Wygoda k. Torunia

Zabezpieczenie nasypu ścianką szczelną traconą z grodzic G62 oraz wzmocnienie podłoża pod przepust kolumnami jet grouting

524 m2

176 mb

PEKUM Sp. z o.o. Toruń

06-07.2008

Przebudowa przepustu, odcinek Dobrzejewice - Wawrzonkowo

Czernikowo

Wzmocnienie podłoża kolumnami w technologii jet grouting

176 mb

PEKUM Sp. z o.o.

06-07.2008

Zakład wylęgu drobiu w Krzywym Kole

Krzywe Koło k. Tczewa

Kolumny w technologii jet grouting
- zbrojone IPE 120
- niezbrojone


1 056 mb
884 mb

JDA Produkcja Działy Specjalne S.C.

08.2008

Przebudowa hali w Zakładach Przemysłu Metalowego im. H. Cegielskiego w Poznaniu

Poznań

Wzmocnienie podłoża pod fundamenty maszyn metodą jet grouting zbrojone HEB 300

220 mb

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HAN-BUD Poznań

11-12.2008

 

Rozbudowa Szpitala Ginekologiczno - Położniczego im. Św. Rodziny przy ul. Madalińskiego

Warszawa

Wzmocnienie fundamentów budynku szpitala za pomoc kolumn jet grouting

230 mb

Budwug Sp. z o.o. Luboń

01.2009

Przebudowa trybun Amfiteatru Miejskiego w Świnoujściu

Świnoujście

Wzmocnienie podłoża pod trybuny metodą jet grouting

470 mb

Polimex-Mostostal S.A. Warszawa

2009

Rozbudowa Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

Bydgoszcz

Zabezpieczenie wykopu rozbudowy istniejących fundamentów sąsiadującego obiektu kolumnami jet grouting

74 mb

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa Bydgoszcz

12.2009
01.2010

Rewitalizacja budynku A po byłej fabryce Polska Wełna w Zielonej Górze

Zielona Góra

Wykonanie wewnątrz hali palisady z kolumn jet grouting ø 600 mm, zbrojonych kształtownikiem HEA 260 (624 mb) oraz podchwycenie stóp fundamentowych za pomocą kolumn jet grouting ø 600 mm (144 mb)

768 mb

Metal Serwis
Sp. z o.o.

07.12.2009
26.11.2012

Budowa odcinka autostrady A1 odcinek węzeł Sośnica do węzła Maciejów (z węzłem)

Sośnica
Maciejów

Wzmocnienie podłoża metodą jet grouting

7 453 mb

Polimex-Mostostal S.A.

04.01.2010
26.01.2010

Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak

Iława

Zabezpieczenie osuwiska palisadą z kolumn jet grouting ø 1000 mm zbrojonymi rurą 406,4/10 mm

465 mb

BUDROMOST
Sp. z o.o.

01.2010

Salon samochodowy BMW

Szczecin

Pale jet grouting ø 400 mm i ø 600 mm zbrojone IPE 100 I IPE 120

1 239 mb

Bońkowscy Sp. z o.o. & Spółka Komandytowa

08.10.2008
30.03.2010

Droga ekspresowa S8, trasa Armii Krajowej od węzła Konotopa do węzła Prymasa Tysiąclecia

Warszawa

Zaprojektowanie i wykonanie przesłony poziomej o zmiennej grubości od 1,0 m do 4,0 m przy zastosowaniu kolumn jet grouting o średnicy 2,0 m

108 770 m3

Mostostal Warszawa

04.2010

Wzmocnienie podłoża gruntowego pod nasypem pasa drogi krajowej nr 62 w ciągu Alei Królowej Jadwigi we Włocławku

Włocławek

Wzmocnienie układu drogowego za pomocą kolumn jet grouting
- zbrojone rurą 168,3/8
- niezbrojone428 mb
188 mb

Mostostal Warszawa

04.2010

Ustawienie łapacza kamieni w kanale spławnym buraków na placu buraczanym na terenie Nordzucker Polska S.A. w Chełmży

Chełmża

Wykonanie kolumn fundamentowych w technologii jet grouting Ø 500 mm

40 mb

Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „BROSTER” Sp. Jawna Janikowo

04.2010

Budowa Zakładu Gospodarki Popiołami na terenie Soda Polska Ciech Zakład Mątwy

Inowrocław

Wykonanie kolumn jet grouting Ø 800 mm zbrojonych rurą stalową 273/10

160 mb

Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „BROSTER” Sp. Jawna Janikowo

04-05.2010

Budowa apartamentowca Water Lane przy ul. Szafarnia 4 w Gdańsku

Gdańsk

Zad.1. wykonanie poziomej przesłony uszczelniającej oraz uszczelnienie istniejącej palisady z pali CFA w technologii jet grouting
-uszczelnienie palisady
Zad.2. wykonanie pionowej oraz poziomej przesłony uszczelniającej w technologii jet grouting
-pionowa przesłona uszczelniająca -pozioma przesłona uszczelniająca

243 m3 280 mb


436 m2
412 m3

Hochtief Polska Oddział Gdańsk

05-06.2010

Wzmocnienie przyczółka wiaduktu

Malczyce

Wzmocnienie przyczółka w technologii jet grouting Ø 1000 mm zbrojone HEB 200 niezbrojone Ø 1000 mm

51 mb
63 mb

Przedsiębiorstwo Budowlane „FILAR” Sp. z o.o. Wrocław

07.2010

Uszczelnienie ściany szczelinowej

Warszawa

Wykonanie uszczelnienia ściany szczelinowej w technologii jet grouting Ø 800 mm

104 mb

Soletanche Polska Sp. z o.o. Warszawa

20.05.2010
23.09.2010

Adaptacja przedzamcza Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim

Lidzbark Warmiński

Wykonanie podbicia fundamentów w technologii jet grouting Ø 1000 mm

514 mb

Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane (IBP) Iława

10-11.2010

Budowa pawilonu konferencyjno-wypoczynkowego Muza w Juracie

Jurata

Wykonanie przesłony uszczelniającej dno wykopu w technologii jet grouting
Podchwycenie fundamentów istniejącego budynku za pomocą kolumn jet grouting Ø 1200 mm

184 m3

32 mb

Mostostal Warszawa Oddział w Gdańsku

25.06.2010
10.07.2010

Budowa budynku handlowo-usługowego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej 10

Ostrów Wlkp.

Wykonanie kolumn jet grouting Ø 800 mm - 83 szt.
Podbicie fundamentów budynku

582,5 mb

Consoil Project Sp. z o.o. Poznań

09.2010

Budowa budynku City Clinic Warszawa

Warszawa

Wykonanie kolumn jet grouting Ø 800 mm w celu podłapania fundamentów istniejącego budynku, wykonanie kolumn jet grouting Ø 800 mm w celu osadzenia kształtowników obudowy berlińskiej, posadowienie nowego budynku za pomocą kolumn jet grouting Ø 600 mm

214 mb


48 mb

Mariusz Wojtalewicz 05-806 Komorów ul. Brzozowa 11

02.08.2010
06.10.2010

Wzmocnienie nasypów dojazdów drogowych do mostu przez Jezioro Gopło w Kruszwicy w ciągu drogi krajowej nr 62 Strzelno - Anusin w km 13+678

Kruszwica

Wzmocnienie nasypów na dojazdach do mostu za pomocą kolumn jet grouting Ø 800 mm Naprawa podbudowy i nawierzchni na dojazdach do mostu

2 552 mb

1 296 m2

GDDKiA Bydgoszcz

2010

Budowa budynku salonu samochodowego w Ustowie, gm. Kołbaskowo

Ustowo

Wykonanie robót palowych w technologii jet grouting pod stopy i ławy fundamentowe

1 228 mb

Bońkowscy Sp. z o.o. & Spółka Komandytowa Dealer BMW Szczecin ul. Golisza 6

08.2010
03.2011

Budowa północnej obwodnicy miasta Gostynin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 265

Gostynin

Wykonanie wzmocnienia gruntu słabonośnego w technologii jet grouting

4 616 mb

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich Warszawa

07.2010

Most przez jezioro Gopło w ciągu Drogi Krajowej nr 62

Kruszwica

Wzmocnienie nasypów na dojazdach do mostu za pomocą kolumn jet grouting Ø 800 mm

2 552 mb

GDDKiA Bydgoszcz

06.2010

Kładka dla pieszych nad torami i ulica Kolejową

Giżycko

Posadowienie kładki na palach jet grouting Ø 600 mm oraz Ø 1000 mm zbrojonych rurami: 406/10 mm, 508/10 mm i 610/8 mm

302 mb

Most Sp. z o.o. 81-862 SOPOT ul. Kujawska 51A

01. 2011
05. 2011

„Remont Bramy Wałowej w Stargardzie Szczecińskim
Etap I - wzmocnienie fundamentów

Stargard Szczeciński

Wzmocnienie fundamentów Bramy Wałowej wykonanie systemu iniekcji strumieniowej typu jet grouting,

514,5 m3

Gmina Miasta
Stargard Szczeciński

2010 - 2011

Budowa autostrady A4, węzeł Szarów - węzeł Brzesko

Szarów - Brzesko

Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii jet-grouting

11 276 mb

Polimex - Mostostal S.A. - Doprastav a.s. - Metrostav a.s.

2012

Cukrownia Skidel - Białoruś

Białoruś

Wzmocnienie podłoża metodą iniekcji wysokociśnieniowej  (jet-grouting) pod palami CFA Dn 660 dla posadowienia silosu na cukier o poj. 60 000 ton w cukrowni

Dn 1000

Dn 800

 

 

 

131 mb

396 mb

PUI Miniekt Sp. z o.o.

2013

Instalacja dwóch filtrów taśmowych wraz z rozbudową budynku bikarbonatu

Inowrocław

Wykonanie pali jet grouting dn 600 zbrojonych HEA 200

85 mb

Broster

2011 - 2014

Budowa autostrady A4, odcinek Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschodni) - Jarosław (węzeł Wierzbna)

Rzeszów

Wzmocnienie podłoża gruntowego:

Kolumny jet grouting

jet grouting DN 800 i  DN 800 z poszerzoną głowicą do DN 1500

jet grouting zbrojone HEB300 DN 800

 

71 329 mb

 

84 353 mb

240 mb

Polimex - Mostostal S.A. - Doprastav a.s.

METODA PALI WIERCONYCH ŚWIDREM CIĄGŁYM (CFA)

Termin realizacji

Nazwa obiektu

Lokalizacja

Charakterystyka techniczna robót

Zakres
wykonanych
robót

Zamawiający

21.06.2006
25.07.2007

Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku - etap I, Budowa odcinka I i II Klasa drogi Gp kat. KR-5

Płock

Wykonanie estakady dojazdowej do mostu oraz pochylni dla pieszych i rowerzystów o konstrukcji stalowej z żelbetową płytą współpracującą, ciągłą 9-przęsłową, każda nitka o niezależnej konstrukcji, opartej na filarach słupowych posadowionych na baretach. Ściany szczelinowe (barety)

Pochylnie dla pieszych i rowerzystów monolityczne z żelbetowymi 7-przęsłowymi belkami ciągłymi, opartymi na filarach słupowych posadowionych na palach CFA Ø 800 mm

łączna dł. estakady 512 mb143 mb

Urząd Miasta Płock

10.2010

Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumi

Rumia

Wykonanie pali CFA Ø 600 mm - wzmocnienie narożnika wykopu przy budynku

170 mb

WASKO” Piotr Dawidowski
ul. Kosynierów 37/7 84-230 Rumia

2010

Nordzucker Polska S.A. Zakład w Chełmży

Chełmża

Wykonanie pali fundamentowych wierconych

40 mb

Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „BROSTER” Sp. Jawna Janikowo

WGŁĘBNE MIESZANIE GRUNTU (DSM)

Termin realizacji

Nazwa obiektu

Lokalizacja

Charakterystyka techniczna robót

Zakres
wykonanych
robót

Zamawiający

04.2010

Bridgestone w Poznaniu - wzmocnienie pod płytę fundamentową zbiorników azotu

Poznań

Wykonanie kolumn DSM Ø 600 mm pod zbiornik azotu na terenie fabryki Bridgestone w Poznaniu

166 mb

Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „BROSTER” Sp. Jawna Janikowo

10.2010
11.2010

Budowa pawilonu konferencyjno-wypoczynkowego Muza w Juracie

Jurata

Wykonanie palisady w technologii DSM Ø 800 mm

382,5 mb

Mostostal Warszawa S.A. Oddział w Gdańsku

05.11.2010
08.11.2010

Budowa Farmy Wiatrowej Modlikowice

Modlikowice

Wzmocnienie podłoża gruntowego za pomocą kolumn DSM pod fundament turbiny wiatrowej nr 12

700 mb

Polimex-Mostostal S.A.

04.03.2011
07.03. 2011

Rozbudowa Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni

Gdynia

Wzmocnienie podłoża gruntowego za pomocą kolumn DSM Ø 600 mm – 45 szt.

337,5 mb

Mostostal Warszawa
Oddział Gdańsk

02.05.2011
11.05.2011

Budowa mariny na terenie Wyspy Młyńskiej, ul. Tamka w Bydgoszczy

Bydgoszcz

Wzmocnienie podłoża gruntowego za pomocą kolumn DSM Ø 800 mm

653 mb

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD” – Przemysłówka Sp. z o.o.

2011-2014

Budowa autostrady A4, odcinek Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschodni) - Jarosław (węzeł Wierzbna)

Rzeszów

Wzmocnienie podłoża gruntowego:

kolumny DSM DN800

 

78 593 mb

Polimex - Mostostal S.A. - Doprastav a.s.

WIBROWYMIANA

Termin realizacji

Nazwa obiektu

Lokalizacja

Zakres wzmocnienia

Zamawiający

07.2010 12.2010

Autostrada A 4, odcinek Rzeszów Centralny – Rzeszów Wschód

Rzeszów

128734 mb

Mostostal Warszawa

2010-2011

Modernizacja linii kolejowej E65, odcinek Warszawa-Gdynia, etap II, obszar LCS Działdowo

Działdowo

Wzmocnienie podłoża gruntowego pod nasypy kolejowe za pomocą kolumn z kruszywa

1368 szt. w łącznej długości 13 310 m

Trakcja Tiltra

PIPE ROOFING – jedyny powstały w tej technologii projekt w Polsce

Termin realizacji

Nazwa obiektu

Lokalizacja

Charakterystyka techniczna robót

Zamawiający

01.07.2004 10.10.2005 Aleja Królowej Jadwigi Włocławek Budowa tunelu pod linią kolejową w technologii pipe roofing obiekt C-1
Budowa tunelu pod bocznicą kolejową obiekt C-2
Budowa tunelu (przejście dla pieszych) z blach skręcanych obiekt C3
Mostostal Warszawa