Ściany szczelinowe

Oferta » Technologie » Ściany szczelinowe

Ściany szczelinowe są wykorzystywane jako obudowa głębokich wykopów, a także jako ściany konstrukcji podziemnych np. garaży oraz fundamenty budynku.

Stosowane są we wszystkich rodzajach gruntów.

Technologia polega na wykonywaniu w gruncie monolitycznych ścian żelbetowych. Ściany są wykonywane w wąskich wykopach, których ściany w czasie procesu głębienia za pomocą specjalnych koparek chwytakowych są utrzymywane w stateczności dzięki zawiesinie stabilizującej.

Po zakończeniu głębienia szczelin do ich wnętrza wprowadza się kosze zbrojeniowe oraz elementy rozdzielcze, umożliwiające betonowanie ściany sekcjami. Następnie sekcję betonuje się metodą "kontraktor" za pomocą jednej lub kilku rur wlewowych.

Po zabetonowaniu i usunięciu elementów rozdzielczych otrzymuję się gotową sekcję ściany szczelinowej. Aby zapobiec ewentualnemu "klawiszowaniu" poszczególnych sekcji ściany szczelinowej, po wykonaniu wszystkich sekcji wykonuje się spinający oczep żelbetowy. W zależności od statycznego schematu pracy, niezbędne jest rozparcie lub zakotwienie gotowej ściany szczelinowej.
 

Efekt

  • Ściany szczelinowe o grubości od 0,6 m do 1,5 m i długości do 30 m.
  • Możliwość wykonywania prac w bliskim sąsiedztwie istniejących budowli.
  • Ściany szczelinowe mogą spełniać jednoceśnie trzy funkcje: elementu nośnego konstrukcji, zabezpieczenia ścian wykopu oraz pionowej przegrody przeciwfiltracyjnej.

 

sciany-szczelinowe
Konstruowanie ścian szczelinowych