Sondowanie SCPTU

Oferta » Badania » Sondowanie SCPTU

Stożek sejsmiczny - test SCPTU

Wieloparametrowy stożek sejsmiczny jest uznawany w literaturze światowej i środowisku geotechników za jedno z największych osiągnięć technicznych badań podłoża in situ. Jego unikalność polega na tym że, oprócz możliwości wyznaczania parametrów wytrzymałości na ścinanie, parametrów stanu i budowy stratygraficznej podłoża – na co pozwala obecnie stożek CPTU, umożliwia także ocenę w sposób ciągły, zmiany modułów odkształcenia podłoża.

Wykorzystanie tego typu stożka ma bardzo duże znaczenie, szczególnie podczas budowy obiektów liniowych np. autostrad lub podczas przygotowania dokumentacji geologicznych pod wiadukty lub mosty, gdzie w podłożu występują grunty słabonośne.  Jego użycie pozwala na interpretowanie wyników badań gruntu na podstawie bardzo wiarygodnych parametrów geotechnicznych, co z kolei przyczynia się do projektowania optymalnego i ekonomicznego posadowienia obiektów.

Parametry, które można wyznaczyć po wprowadzeniu systemów klasyfikacyjnych i adekwatnych procedur interpretacyjnych: rodzaj gruntu, stan gruntu: ID lub IL, Ø, U, Su, mv, cv, k, G0, OCR.