Technologie

Oferta » Technologie

Jednym z obszarów działalności Polbud-Pomorze jest rozwiązywanie złożonych problemów z dziedziny geotechniki. Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu wzmocnień słabego podłoża gruntowego pozwala na tworzenie projektów przy zastosowaniu wszystkich oferowanych przez firmę technologii. Większość wykonanych zleceń została zaprojektowana przez specjalistów Polbud-Pomorze.

Doświadczony i otwarty na innowacje zespół projektantów to absolwenci najlepszych uczelni technicznych w Polsce, posiadający uprawnienia projektowe, a wielu z nich to osoby z tytułami doktorskimi oraz profesorskimi. Polbud-Pomorze dzieli się wiedzą prezentując swoje technologie na konferencjach, targach i spotkaniach naukowych, a także oferując studentom możliwość nabycia nowych umiejętności poprzez praktyki zawodowe.

 

 1. Badania geotechniczne:

 • sondowania statyczne: CPT, CPTU, SCPTU (ze stożkiem sejsmicznym)
 • wiercenia
 • sondowania dynamiczne

 

 1. Projekty:

 • wzmocnienia podłoża
 • posadowienia obiektów inżynierskich, przemysłowych i kubaturowych
 • renowacje wałów przeciwpowodziowych
 • przesłony uszczelniające
 • obudowy głębokich wykopów
 • zabezpieczenia skarp i zboczy
 • podchwycenia fundamentów

 

 1. Wykonawstwo:

 • mikrowybuchy
 • dynamiczna wymiana gruntu
 • zagęszczanie dynamiczne
 • iniekcja strumieniowa (jet grouting)
 • pipe roofing
 • wibrowymiana
 • wibroflotacja
 • wgłębne mieszanie gruntu (DSM)
 • pale wiercone świdrem ciągłym (CFA)
 • pale (kolumny) przemieszczeniowe
 • pale wielkośrednicowe
 • ściany szczelinowe