Wgłębne mieszanie gruntu (DSM)

Oferta » Technologie » Wgłębne mieszanie gruntu (DSM)

Technologia służy do wzmacniania słabego podłoża gruntowego za pomocą kolumn cementowo-gruntowych.

Stosuje się ją w słabych gruntach spoistych i organicznych (z wyłączeniem gruntów o kwasowym odczynie pH).

Technologia polega na wgłębnym mieszaniu gruntu z zaczynem cementowym. Odbywa się to za pomocą wprowadzonego w podłoże mieszadła wyposażonego w dysze podające zaczyn cementowy (jego kształt i wielkość zależy od warunków gruntowych). Początkowo wykonuje się odwiert wspomagając proces wypływem zaczynu cementowego. Po osiągnięciu projektowanej głębokości wzmocnienia rozpoczyna się formowanie kolumny. Odpowiednio obracane i podnoszone mieszadło równomiernie miesza zaczyn cementowy z gruntem. Po zastygnięciu powstaje trwała struktura cementogruntu.

Efekt

  • Uformowane elementy mogą mieć różne kształty: kolumny, ściany, ruszty i bloki.
  • Średnica kolumn wynosi od 0,4 m do 1,2 m.
  • Długość kolumny do 10 m.
  • Materiał kolumn cementowo-gruntowych charakteryzuje się małą wodoprzepuszczalnością i nie drenują podłoża.
  • Wytrzymałości na ściskanie od 3 MPa do 6 MPa w gruntach spoistych oraz do 2 MPa w gruntach organicznych.
 

mieszadlo
Wgłębne mieszanie gruntu