Wibroflotacja

Oferta » Technologie » Wibroflotacja

Wibroflotacja jest stosowana do wzmacniania gruntu niespoistego poprzez jego wibracyjne zagęszczanie.

Stosowana jest w piaskach i żwirach oraz np. niespoistych odpadach kopalnianych.

Technologia polega na zagęszczaniu gruntu przy użyciu wibratora wgłębnego tzw. wibroflotu.
W początkowej fazie wibrator jest pogrążany w podłożu gruntowym z pomocą płuczki wodnej. Następnie wibroflot jest podnoszony ruchem posuwisto-zwrotnym. Wywołana w ten sposób zmiana układu ziaren, gęstsze ich ułożenie i zmniejszenie objętości porów powoduje zagęszczenie gruntu w promieniu do około 2,5 m.

Widocznym tego efektem jest zmniejszenie się objętości gruntu oraz tworzenie się na powierzchni gruntu leja, który uzupełnia się materiałem wypełniającym (rodzimym lub dodatkowym) i powtarza proces zagęszczania wibroflotem. O polepszeniu stopnia zagęszczenia gruntu świadczy zwiększony pobór prądu przez wibraflot.

Efekt:

  • Zagęszczenie gruntu o miąższości od 3 do ponad 20 m.
  • Zwiększenie nośności oraz zmniejszenie ryzyka upłynnienia nawodnionego podłoża gruntowego.


wibrofloracja
Proces zgęszczania podłoża w technologii wibroflotacji.