Wibrowymiana i kolumny scementowane

Oferta » Technologie » Wibrowymiana i kolumny scementowane

Technologia służy do wzmacniania słabego podłoża gruntowego za pomocą kolumn żwirowych lub kamiennych.

Stosuje się ją głównie w miękkoplastycznych glinach i iłach, także z przewarstwieniami gruntów organicznych o niewielkiej miąższości (technologia nie jest wskazana w przypadku większych miąższości torfów, gytii lub namułów).

Technologia polega na formowaniu w podłożu kolumn przy użyciu wibratora wgłębnego, którego konstrukcja umożliwia rdzeniowe podawanie kruszywa do dna otworu. Wibrator jest zagłębiany w gruncie do projektowanej głębokości, przy czym pogrążanie może być wspomagane przez dodatkowy nacisk maszyny. Następnie wibrator jest wyciągany ruchem posuwisto-zwrotnym jednocześnie wsypując kruszywo. Aby uniknąć zasysania się wibratora w otworze, podczas podciągania tłoczy się sprężone powietrze. Ruch wibratora w dół rozpycha na boki i zagęszcza materiał kolumny.

Efekt

  • Kolumny z kruszywa o średnicy od 0,6 do 0,8 m i długości do 20 m (jednak tylko długość do 7 m gwarantuje poprawną pracę kolumn).
  • Zwiększenie nośności podłoża gruntowego.
  • Zmniejszenie osiadań podłoża gruntowego.
  • Dzięki dużej przepuszczalności kolumn przyspiesza się konsolidację podłoża gruntowego.

 

wibrowymiana
Proces formowania kolumny z kruszywa technologią wibrowymiany

Kolumny scementowane (VSS)

Technologia służy do wzmacniania podłoża gruntowego za pomocą kolumn z kruszywa z dodatkiem cementu.

Stosuje się ją w bardzo słabych gruntach spoistych i silnie nawodnionego gruntach organicznych (z wyłączeniem gruntów o kwasowym odczynie pH).

Technologia polega na formowaniu w podłożu kolumn zgodnie z technologią wibrowymiany wraz z podawaniem zaczynu cementowego.

Kolumny te tworzą konstrukcję nośną o stosunkowo niedużej wytrzymałości. Wykonane w tej technologii kolumny nie drenują podłoża (nie przyspieszają procesu konsolidacji gruntu).

Efekt

  • Kolumna o bardziej sztywnym i wytrzymałym trzonie niż w przypadku kolumn wyłącznie z kruszywa.


wibrowymianabeton
Proces formowania kolumny scementowanej