Wymiana dynamiczna (DR)

Oferta » Technologie » Wymiana dynamiczna (DR)

DYNAMICZNA WYMIANA GRUNTU (DR – Dynamic Replacement) – rozwiązanie dla słabego podłoża o miąższości do 6 m

  

  
 
 

Rozwiązanie to pozwala na skuteczne wzmocnienie gruntów organicznych, nawodnionych gruntów spoistych oraz gruntów antropogenicznych (np. składowiska odpadów).

Technologia polega na dynamicznym formowaniu kolumn z kruszywa (piasku, żwiru, pospółki, destruktu betonowego lub żużla wielkopiecowego) za pomocą ubijaków o specjalnym kształcie opracowanym przez prof. Macieja Gryczmańskiego. W miejscu, gdzie ma powstać kolumna, kilkukrotnie zrzucany jest ubijak o masie 8-12 ton z wysokości 10-15 m. Spada on swobodnie tworząc krater, który stopniowo wypełniany jest materiałem ziarnistym. W efekcie uzyskuje się kolumnę o średnicy 1,4 do 2,5 m.

 

SPECJALNY, BECZKOWATY KSZTAŁT UBIJAKA POWODUJE ROZPYCHANIE MATERIAŁU KOLUMNY NA BOKI, CO PRZYSPIESZA KONSOLIDACJĘ I POPRAWIA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE GRUNTU POMIĘDZY KOLUMNAMI. DO GÓRNEJ CZĘŚCI UBIJAKA PRZYMOCOWANE JEST POJEDYNCZE LUB PODWÓJNE ZBLOCZE, KTÓRE STANOWI WZÓR PRZEMYSŁOWY ZASTRZEŻONY PRZEZ POLBUD-POMORZE.

 

Polbud-Pomorze stosuje również technologię powierzchniowego zagęszczania dynamicznego. Wykorzystuje się w niej płaski ubijak o masie 12 ton, który opada z wysokości 5-15 m.

 

Zalety:

Skuteczność:

  • poprawa parametrów wytrzymałościowych gruntu otaczającego kolumny

  • kolumny nie ulegają degradacji wraz z upływem czasu

Szybkość:

  • brak konieczności stosowania nasypów przeciążających

  • łatwość realizacji

Oszczędność:

  • niskie koszty wykonania